berta

  1. Anna B Gregorczyk

    Born in Olsztyn (Poland), raised in Bydgoszcz, based in Poznań. Member of the The Association of Polish Art Photographers. Scholar of the Marshal of Wielkopolska Region and stipendist of the Polish Ministry of Culture and National Heritage in 2018. Focused on modern urban landscape and visual reinterpretation of the human space. Her artistic intrests are directed towards artdocumental photography. Initiator and creator of FOTSPOT. Together with Łukasz Szamałek she creates photographic duet FOTOARCHITEKTURA

    /

    Urodzona w Olsztynie, dorastała w Bydgoszczy. Swoje życie związała z Poznaniem. Artystka fotograf Związku Polskich Artystów Fotografików. Stypendystka Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, laureatka rocznego stypendium artystycznego w dziedzinie sztuk wizualnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2018 r. W swojej fotografii skupia się na współczesnej architekturzej, reinterpretacji przestrzeni życia człowieka i zmienianych przez ludzką aktywność krajobrazach. Swoją twórczość kieruje w stronę fotografii artdokumentalnej. Inicjatorka i aktywistka Stowarzyszenia FOTSPOT. Wspólnie z Łukaszem Szamałkiem tworzą duet fotgraficzny FOTOARCHITEKTURA