berta

  1. Anka Gregorczyk

    Freelance photographer based in Poland. Member of the The Association of Polish Art Photographers and The Association of Polish Architects. Focused on modern urban landscape and visual reinterpretation of the human space. Her artistic interests are directed towards architectural and new documentary photography. Initiator and creator of FOTSPOT. Together with Łukasz Szamałek she creates photographic duo FOTOARCHITEKTURA

    /

    Artystka fotograf Związku Polskich Artystów Fotografików, członek SARP, od 2001 r. związana z Poznaniem, od 2010 r. pracuje jako freelancer i promotor architektury. W swojej fotografii skupia się na współczesnej architekturze, reinterpretacji przestrzeni życia człowieka i zmienianych przez ludzką aktywność krajobrazach. Swoją zainteresowania skupia na fotografii architektury i nowym dokumencie. Inicjatorka i prezes Stowarzyszenia FOTSPOT. Wspólnie z Łukaszem Szamałkiem tworzą duet fotgraficzny FOTOARCHITEKTURA