Facebook

Berta.me

  1. Anka Gregorczyk

    visual artist and documentary photographer based in Poznań (Poland). Member of the FOTSPOT, Woman Photograph and The Association of Polish Art Photographers (ZPAF) and former member of the Association of Polish Architects (SARP). Focused on modern urban landscape and visual reinterpretation of the human space. Her artistic interests are directed towards architectural and subjective documentary photography. Initiator, creator and president of FOTSPOT. Together with Łukasz Szamałek she creates photographic duo and co-owns Galeria Centrala

    /

    Artystka wizualna i fotografka dokumentalistka mieszkająca w Poznaniu, członkini FOTSPOT, Woman Photograph oraz ZPAF, planistka przestrzenna i była członkini SARP, kuratorka wystaw fotograficznych. W swojej fotografii skupia się na reinterpretacji przestrzeni życia człowieka i zmienianych przez jego aktywność krajobrazach. Swoje zainteresowania skupia na fotografii architektury i nowym subiektywnym dokumencie. Inicjatorka i prezes FOTSPOT. Wspólnie z Łukaszem Szamałkiem tworzą duet fotograficzny oraz są współwłaścicielami Galerii Centrala. Stypendystka Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie sztuk wizualnych.