Facebook

Berta.me

 1. Temporary Landscapes/Krajobrazy Tymczasowe
  project created in duet with Łukasz Szamałek


  Temporary Landscapes is a visual reflection of a landscape changed by man and nature.
  Following the long-term process of building the S5 Expressway between Poznań and Bydgoszcz in Poland. It is an extensive photographic project, documenting several years of construction and disruption in the shifting landscape. It’s a universal visual story presenting man altered landscapes and human relation to the nature.

  //

  Krajobrazy Tymczasowe to wizualna refleksja nad krajobrazem zmienionym przez człowieka i naturę. Temat twórczo skupia się na obserwacji wieloletniego procesu budowy drogi ekspresowej S5 między Poznaniem a Bydgoszczą. Jest to obszerny projekt fotograficzny, dokumentujący kilka lat budowy i zakłóceń w zmieniającym się krajobrazie. To uniwersalna wizualna opowieść, przedstawiająca zmienione przez człowieka krajobrazy i stosunek człowieka do natury.

  The exhibition Temporary Landscapes was presented in Poland and UK.
  To tej pory wystawa była prezentowana w Poznaniu i Birmngham (Wielka Brytania).